Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna ait yürürlüğe girmeyen hükümler Türkiye Büyük Millet Meclisinin göreve başlaması ile, mahalli idareler ile Devlet Güvenlik Mahkemelerine ilişkin hükümler ise ilgili kanunların yayımlanması ile yürürlüğe girer. B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde, Türkiye…

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik